Snart i en bruksort nära dig.

Om utställningen :

Att Fara.
Vi far. Ibland för att vi inte har ett val, ibland för att vi är de som törs.
Vi far! Vind i seglen, eller så ror vi. Över havet, genom viken, uppströms, motvind, sol i ansiktet eller regn i nacken. 

Emigranter och invandrare. Migranter och flyktingar. Människor håller på. Världen är rörlig, sen istiden då männsikor följde isens tillbakadragande hit till modern tid, från krig, svält, förföljelse eller armod, den blir allt rörligare, hur de än försöker hejda, vi vill vidare.

När vi talar om svenska amerikamigranter är det med stolthet och glädje; de for! 

Jag tycker att nutidens migranter borde bemötas med samma slags respekt. De som trotsade allt. Ibland kriget, ibland rädslan, alltid nöden. De trotsade allt; de for.

Från armodet i Kina, Karelen, Irland, Syrien, Nordafrika, Småland, Mexico, i evighet.

Människans strävan och längtan är evig. Det jag vill, vill du.

Framåt.

Hemåt.

Advertisements