En bruksort växer fram

image

Färgen av forsa?

image

Berge’, vattentornet står kvar idag.. Det blir mer snart!

Advertisements